Начало

НОВОИЗБРАНИ АКАДЕМИЦИ НА БАН - 2015 г.  
Събранието на академиците към БАН избра за академик (действителен член) в областта на медицинските науки директора на болница "Свети Наум" проф. Иван Миланов (виж Новини)

Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.  популяризира диагностиката и лечението на неврологичните заболявания сред невролозите и лекарите извън неврологичното общество, както и сред българската общественост чрез множество научно-популярни статии с медицинска тематика.