Научна дейност

Световният ми принос за изясняване на етиопатогенезата на Паркинсонова болест и множествена склероза се допълва от установената от мен в екип с американски учени по-ниска заболеваемост сред циганското население.
Повече за научната дейност на проф.д-р Миланов >>