Разработване на научни проекти

Съвместни научни разработки с изтъкнати италиански и американски учени
от университетите в:

  • гр. Pavia, Италия
  • гр. Siena, Италия
  • гр. Kansas, САЩ