Обществена дейност  • Консултант на Националната здравно-осигурителна каса от нейното създаване
  • Консултант на Министерство на здравеопазването 
  • Eксперт по нервни болести към Комисията за лечение в чужбина на МЗ. 
  • В продължение на 3 мандата член на държавната комисия по изготвяне на позитивния лекарствен списък на Българи. 
  • Член на СНС по неврология и психиатрия към ВАК 
  • Член на Академичния съвет 2004 - 2008 г. 
  • Член на борда по неврология на UEMS (European Union of Medical Specialists). 
  • Популяризира диагностиката и лечението на неврологичните заболявания сред лекарите извън неврологичното общество и сред българската общественост чрез множество научно-популярни статии с медицинска тематика. 
  • Създал нова научна школа в България в направленията двигателни нарушения (Паркинсонова болест, множествена склероза) и болка.
  • Въвел редица нови методологични и терапевтични подходи.