Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.

невролог, неврофизиолог

НОВОИЗБРАНИ АКАДЕМИЦИ НА БАН - 2015 г.

Събранието на академиците към БАН избра за академик (действителен член) в областта на медицинските науки директора на болница "Свети Наум" проф. Иван Миланов (виж Новини)

Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н. популяризира диагностиката и лечението на неврологичните заболявания сред невролозите и лекарите извън неврологичното общество, както и сред българската общественост чрез множество научно-популярни статии с медицинска тематика.

Избрани монографии и учебници

Акад. проф. д-р Миланов е член на Държавната комисия по изготвяне на позитивния лекарствен списък на България в продължение на 3 мандата ... повече за обществената дейност на акад.проф.д-р Миланов >>

Акад.професор Миланов лекува пациенти с главоболие, болка, двигателни нарушения, Паркинсонова болест, множествена склероза, нарушения на съня, клинична електромиография...
повече >>

Съвместни научни разработки с изтъкнати италиански и американски учени от университетите в... повече за научните проекти на акад.професор д-р Иван Миланов >>

Акад. професор Миланов има множество научни публикации у нас и в чужбина, някои от които са уникални... повече за научните и творчески приноси на акад.професор Миланов >>