Автобиография

Роден

Образование

13.10.1954 г. в гр. Стара Загора

висше, медицина във ВМИ-София през 1981 г.

Специализации

 • Клинична специалност по неврология през 1986 г.

 • Специалност по социална медицина и здравен мениджмънт през 2005 г.

 • Специализация по двигателни нарушения в Канзаският университет – САЩ, Kansas city, Kansas при проф. W. Koller

 • Специализация по главоболие в Университета на гр. Pavia – Италия при проф. G. Nappi и проф. G. Sandrini – 1 година

Месторабота

 • 1981-1983 г. – участъков терапевт в Общинска болница гр. Своге.

 • 1983-1984 г. – асистент по клинична електромиография в ИСУЛ.

 • 1984-1988 г. – старши асистент в III неврологична клиника на Медицинска академия

 • 1988-1997 г. – главен асистент в отделение за двигателни нарушения към III неврологична клиника, СБАЛНП “Св. Наум”.

 • 1997–2001 г.доцент по неврология към III неврологична клиника, СБАЛНП “Св. Наум”.

 • 2001 г. – - професор по неврология

 • 2004–2008 г.Зам. ректор на Медицински университет - София

 • 2001–2010 г.Изпълнителен директор на Университетска болница “Св. Наум”

 • 2010–2010 г. – Заместник-министър на здравеопазването

 • 2010–2011 г.Началник Неврологична клиника МБАЛНП “Св. Наум”.

 • 2011-2012 г.Прокурист на Университетска болница “Св. Наум”

 • 2012 г. - Изпълнителен директор на Университетска болница “Св. Наум”

 • 2012 г. - член-кореспондент в БАН

 • 2015 г. - академик в БАН

Научна дейност

 • 1991 г. – Доктор по медицина

 • 1997 г. – Доктор на медицинските науки

 • 560 научни публикации

  • 96 от тях в престижни западни списания

 • Автор и съавтор на:

  • 21 монографии

  • 39 учебници и ръководства по неврология

  • 53 глави в ръководства и учебници

 • Съвместни научни разработки с колективи от Университета на гр. Pavia и от Канзаския университет

 • Общ Impact factor – 206,011

 • Цитирания в чужбина – 2037

 • Цитирания в България – 540

 • Hirsch factor - 19

 • Член на СНС по неврология и психиатрия към ВАК

 • Главен изследовател в множество международни клинични проучвания фаза II, III, IV

Преподавателска дейност

 • Гост-лектор в:

  • Университета на гр. Pavia, Италия

  • Белградския университет

 • Лекции и семинари на студенти и специализанти

 • Председател на комисия за признаване на специалност по неврология

 • Член на комисия за признаване на специалност по обща медицина

 • Председател на комисия за лицензиране по клинична електромиография

Подготовка на научни кадри

 • Рецензент на редица докторски дисертации

 • Рецензент на монографии, публикувани в България

 • Под негово ръководство са подготвени и защитени 10 докторски дисертации

 • В момента подготвя още 11 докторанта

 • Петима от докторантите са хабилитирани

 • Повечето от докторантите са специализирали в университети в Италия, Германия и Дания, благодарение на добрите международни контакти

Членство в Български научни организации

 • Председател на:

  • Българското дружество по неврология

  • Българското дружество по главоболие и болка

  • Българската асоциация по двигателни нарушения и множествена склероза

  • Българската асоциация по клинична електромиография

 • Заместник-председател на:

  • Българската асоциация по невропротекция и невродегенерация

Членство в международни научни организации

 • Член на борда и касиер на Европейското дружество по главоболие (EHS)

 • Представител на България в:

  • Европейската федерация на неврологичните дружества (EFNS)

  • Световната федерация по неврология (WFN)

 • Член на съвета на Европейския комитет за лечение и проучвания на множествената склероза (ECTRIMS)

 • Член на:

  • Ню-Йоркската академия на науките (NYAS)

  • Международната асоциация за изучаване на болката (IASP )

  • Международната асоциация за Двигателни нарушения (Movement Disorders Society)

Участие в редакционни колегии на научни списания

 • Член на редакционните колегии на международните научни списания

  • “European Journal of Neurology”

  • “Journal of Headache and Pain”

 • Главен редактор на:

  • научното списание “Двигателни нарушения”

  • научното списания “Cephalgia”

  • научното списание “Българска неврология”

  • бюлетин “Cephalgia”

 • Член на редколегиите на списания:

  • “Journal of Clinical Medicine”

  • "Лекарска практика”

  • “Физиотерапия и рехабилитация”

  • “Рехабилитационна медицина и качество на живот”.

  • “Неврорехабилитация”

Владеене на езици

 • английски писмено и говоримо – свободно