Монографии

акад.проф.д-р Иван Миланов, дмн.

Васкулити

Медицина и физкултура

София, 2017, 271 стр.

Миланов, И., Миланова, А.

Лечение и невромодулация с ботулинов токсин

Медицина и физкултура

София, 2017

Миланов, И.

Множествена склероза и автоимунни демиелинизиращи заболявания на централната нервна система.

Медицина и физкултура

София, 2014, 319 стр.

Миланов, И.

Множествена склероза и демиелинизиращи заболявания

Медицина и физкултура

София, 2010, 242 стр.

Миланов, И.

Болки в гърба. II издание

Медицина и Физкултура

София, 2010, 179 стр.

Миланов, И.

Болкa в неврологичната практика

Медицина и физкултура

София, 2010, 367 стр.

Миланов, И.

Болкa в неврологичната практика

Медицина и физкултура

София, 2009, 367 стр.

Миланов, И.

Двигателни нарушения

Медицина и Физкултура

София, 2007, 240 стр.

Миланов, И.

Паркинсонови синдроми

СТЕНО

Варна, 2005, 214 стр.

Миланов, И.

Множествена склероза

Медицина и Физкултура

София, 2005, 148 стр.

Миланов, И.

Болки в гърба.

София, 2002, 118 стр.

 1. Георгиев, Д., Миланов, И., Чипилски, Л. Актуални проблеми на някои екстрапирамидни заболявания. ИК Ив. Вазов, София, 1996, 144 стр.

 2. Георгиев, Д., Миланов, И., Чипилски, Л. Актуални проблеми на Паркинсоновата болест. Color Studio, София, 1999, 35 стр.

 3. Миланов, И., Хаджииванов, Р. Неврофизиологичен терминологичен речник. Кайнадина ООД, София, 1999, 95 стр.

 4. Чипилски, Л., Миланов, И., Божинова, В. Наръчник за диагноза и лечение на първичните типове главоболие. Color Studio, София, 1999, 144 стр.

 5. Георгиев, Д., Миланов, И., Чипилски, Л. Нови аспекти в оценката на невропротективната терапия с Jumex. Color Studio, София, 2000, 28 стр.

 6. Antonaci, F., Milanov, I. Cluster headache, neurophysiology and the autonomuic nervous system. In: Cluster headache syndrome in general practice. Sjaastad, O., Nappi, G., eds., Smith-Gordon, London, 2000, 35-41.

 7. Георгиев, Д., Миланов, И. Амантадин сулфат (PK-MERZ) в лечението на Паркинсоновата болест и други неврологични заболявания. Плусар, София, 2001, 20 стр.

 8. Миланов, И. Болки в гърба. София, 2002, 118 стр.

 9. Миланов, И. Множествена склероза. Медицина и Физкултура, София, 2005, 148 стр.

 10. Миланов, И. Паркинсонови синдроми. СТЕНО, Варна, 2005, 214 стр.

 11. Миланов, И. Двигателни нарушения. Медицина и Физкултура, София, 2007, 240 стр.

 12. Миланов, И. Главоболие. В: Болка и нейното лечение. Атанасов, Ат., под. ред., ЕТ “Васил Петров” – ВАП, Пловдив, 2007, 350-382 стр.

 13. Миланов, И. Болка в неврологичната практика. Медицина и физкултура, София, 2009, 367 стр.

 14. Миланов, И. Множествена склероза и демиелинизиращи заболявания. Медицина и Физкултура, София, 2010, 242 стр.

 15. Миланов, И. Болки в гърба. II изд. Медицина и Физкултура, София, 2010, 179 стр.

 16. Миланов, И. Главоболие. Медицина и Физкултура, София, 2011, 340 стр.

 17. Миланов, И. Придобити невропатии. Медицина и Физкултура, София, 2013, 368 стр.

 18. Миланов, И. Механизми на възникване на болката. В: Болка. Решкова, В. ред., Медицина и Физкултура, София, 2014, 3-53.

 19. Миланов, И. Множествена склероза и автоимунни демиелинизиращи заболявания на централната нервна система. Медицина и Физкултура, София, 2014, 319 стр.

 20. Milanov, I., Grozeva, V. Trigeminal Neuralgia. In: Case-based diagnosis and management of headache disorders. Siva, A., Lampl, Ch. eds., Springer International Publishing, Switzerland, 2015, 267-273.

 21. Велчева, И., Миланов, Ив. История на Българското дружество по неврология. Медицина и физкултура, София, 2015, 120 стр.