Научни съобщения

1. Ишпекова, Б., Новачкова, С., Миланов, И., Костова, М., Трайкова, И., Узунов, Н. Диагностична стойност на Еф-вълната при някои неврологични заболяваниия. I Национален конгрес по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология с международно участие. Варна, 1984, 44.

2. Milanov, I., Rasheva, M., Chalumov, S. Carpal syndrome in patients with periodical haemodialysis. Ist National Congress of EEG, EMG and Clinical Neurophysiology with International Participation. Varna, 1984, 61.

3. Райчев, Р., Ишпекова, Б., Балдаранов, Д., Чакъров, Д., Миланов, И. Клинични и електромиографски наблюдения върху синдрома на карпалния тунел при акромегалия. I Национален конгрес по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология с международно участие. Варна, 1984, 79.

4. Rasheva, M., Milanov, I., Ishpekova, B., Shiskov, L. Electrophysiological studies in patients with epilepsy (EEG, Blink reflex, AER, BAER). Ist National Congress of EEG, EMG and Clinical Neurophysiology with International Participation. Varna, 1984, 80.

5. Milanov, I., Cherkesova, M. H-reflex in patients with lumbosacral radicullitis treated with reflexotherapy. IX Joint annual meeting of EEG and clinical neurophysiology. Varna, 1986, 58.

6. Kolev O., Ivanov I., Milanov, I. Electromyographical investigations of abdominal muscles after caloric vestibular irritations. IX Joint annual meeting of EEG and clinical neurophysiology. Varna, 1986, 70.

7. Cherkesova, M., Milanov, I. F-wave in patients with lumbosacral radicullitis treated with reflexotherapy. IX Joint annual meeting of EEG and clinical neurophysiology. Varna, 1986, 78.

8. Milanov, I., Cherkesova, M. Treatment of post-stroke spasticity with reflexotherapy. International Symposium Neuro-orthopaedics and Rehabilitation. Prague, Csechoslovakia, 1986, 64.

9. Kolev, O., Milanov, I., Ivanov, I. Audio-vestibular influences on Hoffmann reflex. 32 Congress of the Hungarian ORL Society. Budapest, Hungary, 1987.

10. Milanov, I., Petrova, J. F-wave in spasticity. Neuroscience. Abstracts from the Second World Congress of Neuroscience (IBRO). Budapest, Hungary, 1987, Suppl. 22, 543.

11. Milanov, I., Kolev, O., Ivanov, I., Popivanov, P. Audio-vestibular influences on the segmental motoneurone excitability. 21 Danube Symposium for Neurological Sciences. Varna, 1988, 86.

12. Milanov, I., Slavchev, A. F-wave assessment of spasticity treatment. 21 Danube Symposium for Neurological Sciences. Varna, 1988, 87.

13. Milanov, I., Kalafatova, O. Treatment of spasticity with electroacupuncture in Multiple sclerosis. 21 Danube Symposium for Neurological Sciences. Varna, 1988, 89.

14. Milanov, I., Petrova, J., Slavchev, A. Flexor reflex in spasticity. Ist European Congress of Neurology. Prague, Csechoslovakia, 1988, 261.

15. Hadjiev, D., Georgiev, D., Milanov, I. Tremor in multiple sclerosis. 32 International Neuropsychiatric symposium. Graz, Austria, 1992, 79.

16. Велчева, И., Миланов, И., Танева, Н., Запрянова, Л., Димова, Д., Колева, С. Сравнителни клинични, електромиографски и рентгенологични проучвания при болни с лумбо-сакрален радикулит. VI Национален конгрес по Неврология. София, 1992, 59.

17. Kotceva, R., Milanov, I. Acupuncture treatment of facial hemispasm. VIth World Congress of Scientific Acupuncture in the Framework of Modern Medicine. Istanbul, Turkey, 1994, 69-70.

18. Чалманов, В., Чипилски, Л., Цонев, В., Миланов, И., Тодоров, В., Калинов, Кр. Бромокриптин: двойно-сляпо проучване на ефективността и безопасността му при болни с Паркинсонизъм. Пета Национална Конференция по Неврология и Декада на Мозъка. Пловдив, 1994, 54.

19. Milanov, I., Georgiev, D., Todorov, T. Clinical and electromyographical characteristics of tremor in patients with depression. VII th International Congress of Psychophysiology. Porto-Carras, Greece, 1994, 67.

20. Petrova, T., Georgiev, D., Hadjiev, D., Milanov, I. Clinical effectiveness of Madopar-HBS in Parkinsonian patients with fluctuations in motor performance. VII th International Congress of Psychophysiology. Porto-Carras, Greece, 1994, 81.

21. Бакърджиева, Р., Миланов, И. Лечение на тензионното главоболие с ЕМГ биофидбек. IV Национален конгрес по физикална медицина и рехабилитация. София, Резюмета във: Физикална курортна и рехабилитационна медицина, 1995, 1, 6-7.

22. Миланов, И., Георгиев, Д., Петрова, Т., Кметска, К. Ункусни кризи при болен с множествена склероза. II Национална конференция-Съвременни аспекти в лечението на епилепсията. Варна, 1995.

23. Георгиев, Д., Миланов, И., Кметска, К., Петрова, Т. Епилептични припадъци при болни с множествена склероза. II Национална конференция-Съвременни аспекти в лечението на епилепсията. Варна, 1995.

24. Георгиев, Д., Миланов, И. Съвременно лечение на множествената склероза. Международна конференция по терапия на психичните и неврологичните заболявания. Кюстендил, 1995, 15-16.

25. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски, Л. Лечение на тензионното главоболие с Myolastan. Предварителни резултати. Международна конференция по терапия на психичните и неврологичните заболявания. Кюстендил, 1995, 19.

26. Миланов, И., Колев, П., Петкова, В., Абрашев, М. Електромиографски изследвания на тремора при хронична професионална експозиция на олово. VII Национален конгрес по неврология. Пловдив, Резюмета в: Neurologia Balkanica, 1997, 1, 3-4, 77.

27. Миланов, И. Клинико-електромиографски проучвания на тремора на Минор. VII Национален конгрес по неврология. Пловдив, Резюмета в: Neurologia Balkanica, 1997, 1, 3-4, 83.

28. Шотеков П., Миланов, И., Попов Л. Резултати от приложението на ботулинов токсин А (Botox) при болни с локални дистонии. VII Национален конгрес по неврология. Пловдив, Резюмета в: Neurologia Balkanica, 1997, 1, 3-4, 86-87.

29. Миланов, И. Тензионен тип главоболие. VIII Национална конференция по неврология с международно участие. София, 1999, 12-14.

30. Миланов, И., Георгиев, Д. Диагностика и лечение на тремора на Минор. VIII Национална конференция по неврология с международно участие. София, 1999, 26-27.

31. Milanov, I., Bogranova, D. The trigemino-cervical reflex in healthy individuals. Congress on Migraine and other head pain. Pavia, Italy. Abstracts in Functional Neurology 1999, 14, 2, 119.

32. Миланов, И. Клинични прояви на мигрената, тензионният тип главоболие и кластърното главоболие. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 28.

33. Миланов, И., Богданова, Д. F-вълна от лицевия нерв при здрави. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 21-22.

34. Топалов, Н., Чипилски, Л., Миланов, И. Главоболие и множествена склероза. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 26.

35. Миланов, И. Перспективи на клиничната електромиография в проучванията на главоболието. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 28.

36. Колев, П., Миланов, И., Чипилски, Л. Неврофизиологични изследвания при мигрена. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 31.

37. Миланов, И., Чипилски, Л., Колев, П. Depakin-Chrono в мигренната профилактика. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 34.

38. Бакърджиева, Р., Миланов, И., Чипилски, Л. Рехабилитация на пациенти с хронично тензионно главоболие. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 35.

39. Миланов, И. Мигрена и епилепсия. VII Национална Конференция по епилепсия. Варна, 2001, 21-24.

40. Миланов, И. Дистонии. VIII Национален конгрес по неврология. София, Резюмета в: Българска Неврология, 2001, 1, 2, 19.

41. Milanov. I. Cognitive function in MS. First Mediterranean Congress of Neurology. Limassol, Cyprus, 2002.

42. Миланов, И. Неврологични прояви при HIV инфекция и СПИН. IX Национален конгрес по неврология. София, Резюмета в: Българска Неврология, 2005, 5, 4, 209-210.

43. Миланов, И. Патогенеза и клиника на невропатната болка. Трета национална конференция за лечение на болката. Боровец, 2006, 26.

44. Atanasova, D., Milanov, I. Rare atypical variants of Guillain-Barre syndrome. Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs, Plovdiv, 2006, 65.

45. Milanov, I., Atanasova, D., Vavrek, E., Milanova, M., Pharyngeal-cervical-brachial variant of GBS. Proceedings of Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs, Plovdiv, 2006, 226-227.

46. Milanov, I. Polysynaptic reflex and spasticity. IV Functional Neurology Club Symposium, Pavia, 2006.

47. Milanov, I. Tension-type headache. 9th ECNP Regional meeting, Sofia, 2007, European Neuropsychopharmacology, 2007, 17, Suppl. 3, S133.

48. Deleva, N., Ivanov, B., Milanov, I., Georgiev, D., Klissarova, A., Bochev, P. Datscan SPECT study of 41 patients with tremor disorders. Abstracts of the 11th Congress of the EFNS, European Journal of Neurology, 2007, 14, Suppl. 1, 70.

49. Todorova, A., Milanov, I., Stamenova, P., Maslarov, D. Quality of life in patients with Parkinson’s disease. First Joint Congress of GCNN and SSNN. Bucharest, 2008, 49.

50. Bogdanova, D., Milanov, I. Neurophysiological study of facial F-waves in patients with primary headache and with Parkinson’s disease. Abstracts of the 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, 2008, Istanbul, Clinical Neurophysiology, 2008, 119, Suppl. 1, S74.

51. Dokova, Y., Maslarov, D., Milanov, I. Validation of quality of life questionnaires for multiple sclerosis and cognitive impairment questionnaire – MSQOL-54, MSIS-29, MSNSQ in the Bulgarian patients with multiple sclerosis. Second Joint Congress of GCNN and SSNN. Vienna, 2009, 90.

52. Миланов, И. Екстрапирамидни синдроми свързани с възрастта. Симпозиуми „Акад. Чудомир Начев”, БАН, София, 2009.

53. Bogdanova, D., Milanov, I. Relationship between essential tremor and Parkinson’s disease – clinical and neurophysiological stusy. 13th International Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorders, Paris, 2009.

54. Bogdanova, D., Milanov, I. Therapeutic efficacy and safety of COX-2 inhibitory drug celecoxib in low back pain. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autocoid Pharmacology, 2010, 30, 4.

55. Ivanova, S., Bogdanova, D., Milanov, I. Clinical study of amantadine sulfate for the treatment of fatigue in patients with secondary – progressive multiple sclerosis, implies a degenerative process. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autocoid Pharmacology, 2010, 30, 27.

56. Tzoukeva, Al., Milanov, I., Deleva, N., Kaprelyan, A., Dimitrov, I. Pharmacotherapy of isolated demyelinating optic neuritis. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autocoid Pharmacology, 2010, 30, 58.

57. Milanov I. Pharmacotherapy of neurodegenerative diseases. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autacoid Pharmacology, 2010, 30, 2, 114-115.

58. Миланов, И. Първично и вторично главоболие. Резюмета от Пета национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие. В. Търново, юни 2010, 33-34.

59. Dimitrov, I., Milanov, I., Traykov, L. Registry of Bulgarian patients with dementia and mild cognitive impairment. Abstracts of the 2nd International congress on neurology and epidemiology, Nice, France, 8-10.11.2012. Neuroepidemiology, 2012, 39, 3-4, 245.

60. Миланов, И. Нови постижения в неврологията. XIII Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2013, 14, 2, 58.

61. Миланов, И. Хронично ежедневно главоболие. XIII Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2013, 14, 2, 65-66.

62. Иванова, С., Миланов, Ив. Невропатна болка при болни с множествена склероза. XIII Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2013, 14, 2, 87.

63. Иванова, С., Миланов, Ив., Донков, И. Еректилна дисфункция при болни с множествена склероза и повлияване с Варденафил. XIII Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2013, 14, 2, 89.

64. Иванова, С., Миланов, И. Оценка на симптоматично лечение с Fampridine при пациент с множествена склероза. XIII Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2013, 14, 2, 90-91.

65. Горанова, Н., Паунова, Х., Евденова, Т., Тодоров, В., Атанасов, А., Николова, Г., Шокова, А., Миланов, И., Богданова, Д. Клиничен случай на невралгична амиотрофия (синдром на Parsonage-Turner) свързана с хепатит С. XIII Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2013, 14, 2, 97.

66. Паунова, Х., Горанова, Н., Евденова, Т., Тодоров, В., Атанасов, А., Николова, Г., Топалов, Н., Миланов, И., Богданова, Д. Клиничен случай на частичен кауда еквина синдром при кисти на Тарлов. XIII Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2013, 14, 2, 99.

67. Божинова, В., Димова, П., Денева, Д., Томов, В., Миланова, А., Миланов, Ив. Факоматози - клинични изяви и диагностика в детската възраст. XIII Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2013, 14, 2, 103.

68. Стаменова, Св., Станчева, М., Георгиев, Д., Божинова, В., Миланов, И. Мегаленцефална енцефалопатия със субкортикални кисти - представяне на нов клиничен случай от България с дългогодишно проследяване. XIII Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2013, 14, 2, 105.

69. Тодоров, В., Евденова, Т., Горанова, Н., Паунова, Х., Николова, Г., Атанасов, А., Камбурова, А., Миланов, И., Богданова, Д. Клиничен случай на болест на Wilson. XIII Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2013, 14, 2, 108.

70. Радевски, Г., Миланов, И., Георгиев, Д. Синдром на скования човек. XIII Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2013, 14, 2, 109-110.

71. Todorov, V., Bogdanova, D., Topalov, N., Milanov, I. Parkinsonism associated with liver cirrhosis – a case report. Abstracts of the Joint Congress of European Neurology, European Journal of Neurology, 2014, 21, Suppl. 1, 364.

72. Миланов, И. Класически и иновативни медикаменти в терапията на множествената склероза. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2,

73. Миланов, И. Васкулити и васкулопатии, засягащи нервната система. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 84.

74. Чорбаджиева, Е., Миланов, И. Лечение на пациенти с Дуодопа-интестинален гел. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 84.

75. Даскалов, М., Миланов, Ив., Войнов, В.А., Кенаров, П., Александров, А. Терапевтична афереза при заболявания на нервната система и невро-мускулния синапс. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 85.

76. Захариева, З., Миланов, И., Чорбаджиева, Е. Лечение на късна Паркинсонова болест с Дуодопа. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 99.

77. Докова, Й., Топалов, Н., Миланов, И. Клиничен случай на пациент с церебрална амилоидна ангиопатия. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 103.

78. Тодоров, В., Миланов, И., Богданова, Д., Топалов, Н. Паркинсонов синдром при хиперманганемия – клиничен случай. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 107.

79. Грозева, В., Георгиев, Д., Топалов, Н., Петрешковски, Г., Брънкова, Е., Миланов, И. Феномен на “чуждия крайник” – синдром на кортикобазална дегенерация. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 110.

80. Радевски, Г. Миланов, И. Валидизация на Българската версия на скалата за оценка на есенциален тремор – Essential tremor rating assessment scale (TETRASv-3.1). Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 110.

81. Иванова, С., Миланов, И., Скробанска, Р., Димитрова, В. Свързващи и неутрализиращи антитела към интерферон-бета при пациенти с множествена склероза. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 116.

82. Иванова, С., Кметска, Кс., Миланов, И. Fampridine, таблета с бавно освобождаване (FampiraR) – постмаркетингов опит в УМБАЛНП “Св. Наум”. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 116.

83. Сергеева, М. Кметска, Кс., Георгиев, Д., Миланов, И. HIV-деменция комплекс – единичен случай. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 119.

84. Родопска, Е., Стоянова, В., Топалов, Н., Божинова, В., Миланов, И. Диастематомиелия – рядка спинална малформация с представяне на случай. Национална конференция по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2014, 15, 1, Suppl. 2, 121.

85. Semerdjieva, N.I., Bogdanova, D.B., Atanasova, D.I., Milanov, I.G. Investigation of the brainstem blink reflex in patients with primary torsion dystonia. 18th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Stockholm, Sweden, June 8-12, 2014, Movement Disorders, 2014, 29, Suppl. 1., S526.

86. Milanov, I.G. Clinical use of cannabinoids. 7th National Congress of pharmacology, Pleven 17-19 October, Journal of Biomedical & Clinical Research, 2014, 7, 1, Suppl. 1, 68-69.

87. Миланов, И. Болка. Национална конференция на научно дружество по невропсихофармакология и невронауки. София, 2014, Резюмета, 9.

88. Dimitrov, I., Milanov, I., Deleva, N., Ivanov, B. Study of risk factors for dementia in a community-based sample from the city of Varna, Bulgaria. Eur. J. Neurol., 2009, 16, Suppl. 3, 367.

89. Dokova, Y., Milanov, I. Cognitive impairments in patients with early Parkinson's disease. Abstracts of the XVII WFN Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Parkinsonism & Related Disorders, 2007, 13, S 55. Impact Factor 4,13

90. Milenkova, M., Milanov, I. Monitoring of drug efficacy on different types of tremor in Parkinson's disease. Abstracts of the 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, Istanbul, Turkey, Clinical Neurophysiology, 2008, 119, Supplement 1, S 130. Impact Factor 2,98

91. Dimitrov, B., Gatev, P., Gueorguiev, D., Milanov, I. Mechanically evoked cerebral potentials during stance perturbation in Parkinsonian patients. Abstracts of the 14th International Congress of EEG and Clinical Neurophysiology, Florence, Italy, 1997, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1997, 103, 1, 104.

92. Миланов, И. Репететивна транскраниална магнитна стимулация. XIV Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2015, 16, 1, suppl. 1, 58.

93. Миланов, И. Попиванова, Б., Кметска, К., Димова, И., Кадийска, Т. Проучване на ролята на HLA-G 14BP DeletIon/InsertIon при множествена склероза. XIV Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2015, 16, 1, suppl. 1, 81.

94. Попиванова, Б., Миланов, Ив., Кметска, К., Кълвачев, З., Грозева, В., Каменова, Н. Серумни нива на EBVNA-IgG и EBVCA-IgG антителатa срещу EBV при пациенти с множествена склероза. XIV Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2015, 16, 1, suppl. 1, 81.

95. Иванова, С., Кметска, К., Миланов, Ив., Георгиев, Д. Ефективност и поносимост при лечение с Gilenya на пациенти с множествена склероза - опита на “Св. Наум”. XIV Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2015, 16, 1, suppl. 1, 84.

96. Тодоров, В., Иванова, С., Богданова, Д., Георгиев, Д., Кметска, К., Милушев, Е., Катева, В., Миланов, И. Високочестотна репетитивна транскраниална магнитна стимулация при пациенти с множествена склероза. XIV Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2015, 16, 1, suppl. 1, 86.

97. Божинова, В., Славкова, Е., Асенова, А., Шокова, А., Тодорова, А., Синигерска, В., Переновска, П., Кънева, А., Топалов, Н., Миланов, Ив. Представяне на два български случая с детска форма на болестта на Pompe. XIV Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2015, 16, 1, suppl. 1, 91.

98. Родопска, Е., Колева, М., Топалов, Н., Божинова, В., Миланов, Ив. Клинични изяви и диагностика на случаи с диастематомиелия. XIV Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2015, 16, 1, suppl. 1, 95.

99. Радевски, Г., Миланов, Ив. Валидизация на българската версия на въпросника за оценка на емоционално неудобство oт есенциален тремор - ETEA-Bg. XIV Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2015, 16, 1, suppl. 1, 96.

100. Радевски, Г., Миланов, Ив., Богданова, Д., Георгиев, Д. Ефективност на topiramate при болни с есенциален тремор. Пилотни резултати. XIV Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2015, 16, 1, suppl. 1, 96.

101. Божинова, В., Денева, Д., Александрова, И., Стоянова, В., Колева, М., Томов, В., Славкова, Е., Асенова, А., Топалов, Н., Шопова, С., Миланов, Ив. Епилептогенни мозъчни малформации - клиника, диагностициране и лечение. XIV Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2015, 16, 1, suppl. 1, 98.

102. Талаганова, И., Каракънева, С., Миланов, Ив., Титянова, Е. Ултразвуково изобразяване на мезенцефалона и III вентрикул - нормални стойности. XIV Национален конгрес по неврология. Златни пясъци, Резюмета в: Българска Неврология, 2015, 16, 1, suppl. 1, 105.

103. Ivanova, S., Milanov, I., Skrobanska, R., Dimitrova, V., Bojinova, V. Luciferase assay to detect neutralizing antibodies in adolscent Bulgarian multiple sclerosis patients treated with interferon beta. Abstracts of the 1th European Paediatric Neurology Society Congress, May 27-30, 2015, Vienna, Austria. European Journal of Paediatric Neurology, 2015, 19, Suppl. 1, S60.