Публикации в български списания

 1. Ishpekova, B., Rasheva M., Novachkova, S., Stamenov, E., Stamenova, P., Milanov, I., Baykoushev, S. The diagnostic significance of the blink reflex in diseases of the central and peripheral nervous systems. Folia Medica, 1987, 29, 1, 36-40.

 2. Ишпекова, Б., Новачкова-Спасова, С., Миланов, И., Костова, М., Трайкова, И., Узунов, Н. Изследвания на F-вълната на n.medianis и n. ulnaris при здрави и болни с дистални и проксимални увреди на периферните двигателни неврони. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1985, 24, 6, 38-42.

 3. Ишпекова, Б., Новачкова-Спасова, С., Миланов, И., Костова, М., Трайкова, И., Узунов, Н. Изследване на F-вълната на n.fibularis и n. tibialis при здрави и болни с дистални и проксимални увреди на периферните двигателни неврони. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1986, 25, 1, 56-59.

 4. Ишпекова, Б., Харизанов, М., Миланов, И. Изследване на проводимостта на n. suralis при болни с полиневропатии. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1987, 26, 6, 25-29.

 5. Миланов, И. Лечение на спастично повишения мускулен тонус. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1989, 28, 6, 57-62.

 6. Миланов, И., Петрова, Ю., Славчев, А. Флексорен рефлекс при спастицитет. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1990, 29, 1, 21-25.

 7. Коцева, Р., Миланов, И. Немедикаментозни методи за лечение на спастично повишения мускулен тонус. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1990, 29, 3, 74-79.

 8. Коцева, Р., Миланов, И. Кратки исторически данни за развитието на метода акупунктура. Физикална, Курортна и Рехабилитационна Медицина, 1993, 32, 4, 3-6.

 9. Петрова, Ю. И., Миланов, И., Велчева, И. Етиологични, патогенетични механизми и клинична характеристика на някои полиневропатии. Медицина-съвременна теория и практика, 1994, 5, 23-34.

 10. Миланов, И. Електромиографски методики за изследване на спастично повишения мускулен тонус. Медицина-съвременна теория и практика, 1994, 6, 13-33.

 11. Янчева, С., Велчева, И., Миланов, И., Игнатова, К., Николова, Г., Чипилски, Л., Титянова, Е., Хаджиев, Д. Лечебна ефективност на Parafon при болни с епизодично тензионно главоболие. Мозъчносъдови заболявания, 1995, 3, 1, 33-36.

 12. Янчева, Ст., Велчева, И., Георгиев, Д., Миланов И., Петрова, Т., Костова, М., Кметска, К., Николова, Г., Цонев, В., Хаджиев, Д. Лечебна ефективност на Akineton при болни с Паркинсонов синдром. Мозъчносъдови заболявания, 1995, 3, 1, 37-39.

 13. Миланов И. Патогенеза и патофизиологични механизми на спастично повишения мускулен тонус. Мозъчносъдови заболявания, 1995, 3, 2, 31-35.

 14. Георгиева, Т., Каменов, Д., Миланов, И. Възможност за повлияване на болковия синдром при консервативното лечение на дискова херния с лазерпунктура. Физикална, курортна и рехабилитационна медицина, 1995, 2, 18-20.

 15. Миланов, И., Шотеков, П. Лечение на двигателни нарушения с ботулинов токсин. Съвременна медицина, 1996, 47, 2, 42-45.

 16. Петрова, Т., Георгиев, Д., Хаджиев, Д., Миланов, И. Лечебна ефективност на Madopar HBS при паркинсоново болни с двигателни флуктуации. Мозъчносъдови заболявания, 1997, 5, 1, 17-21.

 17. Велчева, И., Янчева, С., Миланов, И. Диабетна полиневропатия – клиника, диагноза и лечение. Мозъчносъдови заболявания, 1997, 5, 1, 34-37.

 18. Чипилски, Л., Цонев, В., Миланов, И., Янчева, С. Madopar HBS – форма със забавено и контролирано освобождаване на леводопа. Мозъчносъдови заболявания, 1997, 5, 1, 42-45.

 19. Миланов, И., Георгиев, Д., Петрова, Т., Кметска, К. Ункусни кризи при болен с множествена склероза. Мозъчносъдови заболявания, 1997, 5, 2, 20-23.

 20. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски, Л. Лечение на тензионния тип главоболие с Myolastan. Мозъчносъдови заболявания, 1998, 6, 1, 20-23.

 21. Миланов, И. Патофизиологични механизми на ригидно повишения мускулен тонус. Мозъчносъдови заболявания, 1998, 6, 1, 32-36.

 22. Миланов, И. Патофизиологични механизми на тремора. Мозъчносъдови заболявания, 1998, 6, 1, 37-40.

 23. Миланов, И., Богданова, Д. Парапротеинемични невропатии. Мозъчносъдови заболявания, 1998, 6, 2, 34-38.

 24. Миланов, И., Богданова, Д. Лечение на идиопатичния неврит на лицевия нерв. Мозъчносъдови заболявания, 1998, 6, 2, 39-42.

 25. Миланов, И. Патофизиологични механизми на мигрената. Cephalgia, 1999, 1, 2, 31-35.

 26. Богданова, Д., Миланов, И. Неврологични прояви на антифосфолипидния синдром. Мозъчносъдови заболявания, 1999, 7, 1, 40-43.

 27. Миланов, И., Чипилски, Л., Георгиев, Д. Лечение на тензионният тип главоболие с Myolastan и Tilcotil. Cephalgia, 1999, 1, 2, 8-12.

 28. Миланов, И., Чипилски, Л., Колев, П. Depakine-chrono в профилактиката на мигрената. Cephalgia, 1999, 1, 2, 13-16.

 29. Колев, П., Миланов, И., Чипилски, Л. Неврофизиологични изследвания при профилактиката на мигрената с Depakine-Chrono. Cephalgia, 1999, 1, 2, 16-21.

 30. Миланов, И. Видове тремор. Мозъчносъдови заболявания, 1999, 7, 2, 34-38.

 31. Миланов, И. Ерата на триптаните. Cephalgia, 2000, 2, 1, 6 – 10.

 32. Миланов, И. Допамин и мигрена. Cephalgia, 2000, 2, 1, 36 - 38.

 33. Асенов, О., Миланов, И., Чипилски, Л. Диагностични критерии и методи при амиотрофичната латерална склероза. Мозъчносъдови заболявания, 2000, 8, 1, 33-36.

 34. Миланов, И. Георгиев, Д., Чипилски, Л. Диагностика на Паркинсоновата болест с Madopar - Dispersible. Мозъчносъдови заболявания, 2000, 8, 1, 37- 41.

 35. Миланов, И., Богданова, Д. Диференциално - диагностични проблеми между малкомозъчна атаксия и множествена склероза. Мозъчносъдови заболявания, 2000, 8, 1, 42-45.

 36. Въжаров, Я., Лалова, В., Миланов, И. За функцията на радиалните екстензори на гривнената става. Ортопедия и Травматология, 2000, 36, 3, 498-504.

 37. Въжаров, Я., Лалова, В., Миланов, И. За функцията на m. extensor carpi radialis brevis при движенията на гривнената и лакътната стави. Ортопедия и Травматология, 2000, 36, 4, 552-555.

 38. Богданова, Д., Миланов, И. Невронални цероидни липофусцинози при възрастни. Мозъчносъдови заболявания, 2000, 8, 2, 48-51.

 39. Георгиев, Д., Миланов, И., Кметска, К. Дистония-Паркинсонизъм. Мозъчносъдови заболявания, 2000, 8, 2, 52-56.

 40. Миланов, И. Механизми на болковата перцепция и контрол. Cephalgia, 2001, 3, 1, 6-10.

 41. Въжаров, Я., Миланов, И. Метод за клинично определяне на интензитета на болката. Cephalgia, 2001, 3, 1, 11-14.

 42. Миланов, И. Профилактично лечение на хроничното тензионен тип главоболие с Moclobemide. Cephalgia, 2001, 3, 1, 15-19.

 43. Миланов, И., Петкова, И., Иванова, С. Лечение на болки в кръста с Tetrazepam. Cephalgia, 2001, 3, 1, 20-23.

 44. Чипилски, Л., Топалов, Н., Миланов, И. Главоболие и множествена склероза. Cephalgia, 2001, 3, 1, 27-31.

 45. Миланов, И. Депресия при болни с мозъчен инсулт. Българска Неврология, 2001, 1, 1, 5 - 7.

 46. Миланов, И., Богданова, Д. Лечение на диабетните полиневропатии с алфа липоева киселина. Българска Медицина, 2001, 9, 5, 12-14.

 47. Миланов, И., Русев Р. Първичен ортостатичен тремор. Мозъчносъдови заболявания, 2001, 9, 1, 46-48.

 48. Миланов, И. Дистонии. Мозъчносъдови заболявания, 2001, 9, 2, 39-45.

 49. Миланов, И. Невропатични болки. Cephalgia, 2002, 4, 1, 4 - 11.

 50. Русев Р.Т., Резашка, Л., Миланов, И. Тригеминална екстерорецептивна супресия при пациенти с епизодично тензионен - тип главоболие. Cephalgia, 2002, 4, 1, 17 - 22.

 51. Миланов, И., Георгиев, Д., Кметска, К. Лечение на болки в кръста с naproxen. Cephalgia, 2002, 4, 1, 22 - 25.

 52. Миланов, И. Лечение на болката с tramadol hydrochloride. Cephalgia, 2002, 4, 1, 40-44.

 53. Богданова, Д., Миланов, И. Миофасциални тригерни точки и болка. Cephalgia, 2002, 4, 1, 44-51.

 54. Кметска, К., Георгиев, Д., Миланов, И. Клинично проучване на ефективността на Betaferon при пациенти с множествена склероза. Българска Неврология, 2002, 2, 3, 81 - 83.

 55. Богданова, Д., Миланов, И. Лечение с Tetrazepam (Myolastan) при болни със спастично повишен мускулен тонус. Мозъчносъдови заболявания, 2002, 10, 2, 28-32.

 56. Георгиев, Д., Миланов, И. КОМТ - инхибитори при лечение на Паркинсоновата болест. Мозъчносъдови заболявания, 2002, 10, 2, 46-49.

 57. Миланов, И. Хорея. Българска Неврология, 2003, 3, 1, 7 - 13.

 58. Богданова, Д., Миланов, И., Георгиев, Д. Достоверност на клиничната диагноза Паркинсонова болест. Българска Неврология, 2003, 3, 1, 30 - 34.

 59. Богданова, Д., Ишпекова, Б., Миланов, И. Електромиографско проучване при болни с улнарна невропатия в областта на лакътя. Българска Неврология, 2003, 3, 1, 38 - 42.

 60. Миланов, И. Тикове. Българска Неврология, 2003, 3, 2, 86 - 92.

 61. Миланов, И. Синдром на хроничната умора. Cephalgia, 2003, 5, 1, 6-9.

 62. Колева, И., Лишев, Н., Миланов, И., Йошинов, Р., Стоянов, Ст., Топалов, Н., Сравнително проучване между три различни мануално - терапевтични и кинезитерапевтични комплекса при цервикално свързано главоболие. Cephalgia, 2003, 5, 1, 15-23.

 63. Топалов, Н., Георгиев, Д., Миланов, И. Прогресивна супрануклеарна пареза и някои компютъртомографски параметри. Cephalgia, 2003, 5, 1, 28-31.

 64. Богданова, Д., Миланов, И. Клинично и електромиографско изследване на ефективността на naproxen при болни с епизодично тензионен тип главоболие. Cephalgia, 2003, 5, 1, 32-36.

 65. Миланов, И. Болест на Wilson. Българска Неврология, 2003, 3, 4, 244 - 248.

 66. Миланов, И. Миоклонии. Мозъчносъдови заболявания, 2003, 11, 2, 21-31.

 67. Миланов, И. Синуклеинопатии. Двигателни нарушения, 2004, 1, 1, 6-15.

 68. Миланов, И. Лечение на Паркинсоновата болест с леводопа. Двигателни нарушения, 2004, 1, 1, 16-22.

 69. Миланов, И., Топалов, Н. SPECT изобразяване с радиолиганди в неврологичната практика. Двигателни нарушения, 2004, 1, 1, 23-26.

 70. Топалов, Н., Георгиев, Д., Миланов, И. Компютъртомографски параметри подкрепящи клиничната диагноза хорея на Хънтингтон. Двигателни нарушения, 2004, 1, 1, 32-34.

 71. Миланов, И. Ранна диагностика на Паркинсоновата болест. Българска Неврология, 2004, 4, 1, 7 - 11.

 72. Миланов, И., Иванова, С. Piracetam и невропротекция. Българска Неврология, 2004, 4, 2, 65 - 70.

 73. Гергинова, В., Рашков, Р., Миланов, И. Фибромиалгичен синдром. Българска Неврология, 2004, 4, 4, 162 - 168.

 74. Цветанов, П., Миланов, И., Русев, Р.Т., Христова, П. Прогностична стойност на медианус – ССЕП промени в ранната фаза на исхемичен и хеморагичен инсулт. Българска Неврология, 2004, 4, 2, 90 - 94.

 75. Миланов, И., Богданова, Д., Асенов, О. Неврофизиологични методи за изследване на тремор. Двигателни нарушения, 2004, 1, 2, 11-15.

 76. Миланов, И., Цукева, А., Делева, Н. Съвременни разбирания за терапевтично поведение при демиелинизиращия оптичен неврит. Двигателни нарушения, 2004, 1, 2, 23-29.

 77. Миланов, И., Георгиев, Д., Делева, Н., Тодорова, А., Кметска, К., Капрелян, А., Петрова, Т., Асенов, О., Иванова, С., Иванов, Б., Палашев, Й. Разграничаване на паркинсонизъм от есенциален тремор чрез [123I]-FP-CIT SPECT сканиране. Двигателни нарушения, 2004, 1, 2, 30-35.

 78. Богданова, Д., Миланов, И. Есенциален тремор и Паркинсонова болест – обзор на литературата и проследяване на 114 болни. Двигателни нарушения, 2004, 1, 2, 36-42.

 79. Богданова, Д., Миланов, И. Клинично проучване на ефективността на Celecoxib (celebrex) при болни с болки в кръста. Cephalgia, 2004, 6, 2, 30 – 33.

 80. Миланов, И. Вторични паркинсонови синдроми с различна етиология. Мозъчносъдови заболявания, 2005, 12, 1, 25-35.

 81. Миланов, И., Богданова, Д. Патофизиологични механизми при тензионен тип главоболие. Cephalgia, 2005, 7, 1, 6 – 12.

 82. Иванова, С., Миланов, И. Ботулинов токсин за лечение на първични главоболия. Cephalgia, 2005, 7, 1, 13 – 19.

 83. Миланов, И., Иванова, С. Pentoxifyllin и исхемична мозъчносъдова болест. Cephalgia, 2005, 7, 1, 20 – 26.

 84. Богданова, Д., Миланов, И. Лечение на умората с PK Merz при пациенти с множествена склероза. Cephalgia, 2005, 7, 1, 39 – 45.

 85. Богданова, Д., Миланов, И. Основни неврофизиологични методи за изследване на мозъчния ствол – клинично приложение при някои неврологични заболявания. Мозъчносъдови заболявания, 2005, 12, 2, 29-33.

 86. Миланов, И. Неврологични усложнения на HIV и СПИН. Двигателни нарушения, 2005, 2, 2, 6 – 19.

 87. Тодорова, А., Миланов, И., Стамболиева, К. Качество на живот при пациенти с Паркинсонова болест – български превод и валидизация на PDQ-39. Двигателни нарушения, 2005, 2, 2, 38 – 42.

 88. Миланов, И., Иванова, С. Лечение на главоболието. Cephalgia, 2005, 7, 2, 17 – 23.

 89. Цветанов, П., Миланов, И., Русев, Р. Диагностична стойност на иглената електромиография на паравертебралната мускулатура за локализиране увредата на спиналните коренчета. Българска неврология, 2006, 6, 1, 6-9.

 90. Цветанов, П., Миланов, И., Няголова, С., Вълков, И. Цервикална стеноза на вертебралния канал: диагноза и поведение. Българска неврология, 2006, 6, 1, 9-11.

 91. Миланов, И. Лечение на мускулоскелетната болка с Piroxicam-β-Cyclodextrin. Българска неврология, 2006, 6, 1, 22-24.

 92. Миланов, И. Двигателни нарушения по време на сън. Двигателни нарушения, 2006, 3, 1, 6-15.

 93. Миланов, И. Диагностика на множествената склероза чрез магнитно-резонансна томография. Двигателни нарушения, 2006, 3, 1, 16-23.

 94. Миланов, И., Стаменова, П., Шотеков, П., Захариев, З., Георгиев, Д., Делева, Н., Кметска, К., Манова, М., Клисурски, М., Василева, Е., Попов, Л., Андреева, А., Генева, С. Лечение на пациенти с множествена склероза с Mitoxantrone. Двигателни нарушения, 2006, 3, 1, 50-55.

 95. Русев, Р.Т., Цветанов, П., Миланов, И., Чакъров, Д., Резашка, Л. Тригеминална екстерорецептивна супресия при пациенти, страдащи от епизодично тензионно главоболие. Cephalgia, 2006, 8, 1, 4-9.

 96. Миланов, И. Nivalin за лечение на уврежданията на периферната нервна система. Двигателни нарушения, 2006, 3, 2, 5-9.

 97. Богданова, Д., Георгиев, Д., Миланов, И. Дълбока мозъчна стимулация при болни с двигателни нарушения. Двигателни нарушения, 2006, 3, 2, 18-23.

 98. Цветанов, П., Миланов, И., Йорданов, Й., Капарашева, В. Фатален полимиозит асоцииран с хроничен улцерозен хеморагичен колит. Двигателни нарушения, 2006, 3, 2, 41-43.

 99. Богданова, Д., Миланов, И. Възможни общи патофизиологични механизми при мигрена, тензионен тип главоболие и Паркинсонова болест. Cephalgia, 2006, 8, 2, 6 – 14.

 100. Иванова, С., Миланов, И. Бързодезинтегриращи се таблетки при лечение на мигренен пристъп. Cephalgia, 2006, 8, 2, 15 – 19.

 101. Миленкова, М., Миланов, И. Лечение на мозъчен оток. Двигателни нарушения, 2007, 4, 1, 5-13.

 102. Миленкова, М., Миланов, И. Стволовите клетки в неврологията. Двигателни нарушения, 2007, 4, 1, 32-38.

 103. Цветанов, П., Вълков, И., Миланов, И., Русев, Р. Електрофизиологични промени при увреда на спиналните коренчета. Българска неврология, 2007, 7, 4, 161-164.

 104. Миланов, И. Болка. Cephalgia, 2007, 9, 2, 6 – 20.

 105. Докова, Й., Миланов, И. Главоболие и бременност. Cephalgia, 2007, 9, 2, 30 – 35.

 106. Докова, Й., Миланов, И. Лечение на тремор при множествена склероза. Cephalgia, 2007, 9, 2, 41 – 47.

 107. Миленкова, М., Миланов, И. Методи за изследване на тремор, хипо- и брадикинезия при Паркинсонова болест. Двигателни нарушения, 2007, 4, 2, 34 – 40.

 108. Миланов, И. Тремори. Лекарска практика. 2008, 10, 2, 3 - 7.

 109. Богданова, Д., Миланов, И. Неврофизиологично проучване на стволовите интерневронни функции при пациенти с първично главоболие. Cephalgia, 2008, 10, 1, 6 - 13.

 110. Бозаров, А., Миланов, А. Фармакологична профилактика на тензионен тип главоболие. Cephalgia, 2008, 10, 1, 18 - 22.

 111. Докова, Й., Масларов, Д., Миланов, Ив., Георгиев, Л. Валидизация на Българската версия на невропсихологическия въпросник при пациенти с множествена склероза - MSNSQ. Cephalgia, 2008, 10, 1, 23 - 28.

 112. Докова, Й., Масларов, Д., Миланов, Ив., Георгиев, Л. Когнитивни нарушения при пациенти с множествена склероза и връзка с имуномодулаторно лечение. Cephalgia, 2008, 10, 1, 29 - 36.

 113. Миленкова, М., Миланов, И. Методи за изследване на дискинезии при Паркинсонова болест. Двигателни нарушения, 2008, 5, 1, 15 - 20.

 114. Миланов, И., Чалова, Г., Иванов, И. Лечение с Nivalin при аксонални увреди на периферни нерви. Двигателни нарушения, 2008, 5, 1, 21 - 26.

 115. Докова, Й., Георгиев, Л., Миланов, Ив., Масларов, Д. Валидизация на българската версия на въпросник MSQOL-54 за качество на живот при пациенти с множествена склероза. Двигателни нарушения, 2008, 5, 1, 27 - 33.

 116. Докова, Й., Миланов, Ив., Георгиев, Л., Масларов, Д. Валидизация на българската версия на MSIS-29. Двигателни нарушения, 2008, 5, 1, 34 - 38.

 117. Миланов, И., Миленков, К. История на университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия (УСБАЛНП) „Св. Наум”. Cephalgia, 2008, 10, 2, 6-60.

 118. Чаушев, Н., Миланов, И. Хронично ежедневно главоболие. Двигателни нарушения, 2008, 5, 2, 5 – 12.

 119. Димитров, И., Миланов, И., Иванов, Б., Делева, Н., Георгиев, Д. Деменция с телца на Lewy. Представяне на два клинични случая. Двигателни нарушения, 2008, 5, 2, 33 – 36.

 120. Миланов, И. Ноцицептивна болка. Лекарска практика, 2009, 11, 5, 29-36.

 121. Миланов, И. Диференциална диагноза на треморите. Двигателни нарушения, 2009, 6, 1-2, 25- 34.

 122. Миланов, И. Лечение на спастично повишения мускулен тонус с Tizanidine. Двигателни нарушения, 2009, 6, 1-2, 53- 59.

 123. Докова, Й., Миланов, И. Лечение на когнитивни нарушения, депресия, умора и тазоворезервоарна дисфункция при болни с множествена склероза. Journal of Clinical Medicine, 2009, 2, 3, 16-21.

 124. Чаушев, Н., Миланов, И. Влияние на мигрената и нейното лечениевърху работоспособността и качеството на живот на пациента. Journal of Clinical Medicine, 2009, 2, 3, 26-31.

 125. Семерджиева, Н., Миланов, И. Патофизиология на първичните дистонии. Journal of Clinical Medicine, 2009, 2, 3, 32-37.

 126. Атанасова, Д., Мурадян, Н., Ишпекова, Д., Миланова, М., Миланов, И. Предложение на нови електродиагностични критерии за ранна диагностика (първите две седмици) на пациенти със синдрома на Guillain-Barre. Българска неврология, 2010, 10, 1, 31-35

 127. Димитров, И., Трайков, Л., Миланов, И., Делева, Н., Киркова, В., Ушева, Н. Субективни когнитивни оплаквания и риск за деменция при извадка от българско градско население. Българска неврология, 2010, 10, 2, 64-67.

 128. Семерджиева, Н., Миланов, И. Лечение на напреднала Паркинсонова болест с Duodopa. Journal of Clinical Medicine, 2010, 3, 1, 43-48.

 129. Миланов, И. Продължителна допаминергична стимулация за лечение на Паркинсонова болест. Двигателни нарушения, 2010, 7, 1, 5-13.

 130. Миланов, И. Хронична цереброспинална венозна недостатъчност при пациенти с множествена склероза. Българска неврология, 2010, 10, 4, 143-146.

 131. Велчева, И., Чаушев, Н., Дамянов, П., Топалов, Н., Клисурски, М., Атанасова, Д., Миланов, И., Стаменова, П. Невро-Бехчет - описание на два клинични случая. Българска неврология, 2010, 10, 4, 179-182.

 132. Богданова, Д., Миланов, И. Неврофизиологично проучване на F-вълна от лицев мускул при пациенти с първично главоболие. Cephalgia, 2010, 12, 2, 6 - 12.

 133. Миланов, И., Иванова, С., Колев, П., Асенов, О. Профилактика на мигрена - нови възможности. Cephalgia, 2010, 12, 2, 13 - 20.

 134. Миланов, И. Синдром на Guillain-Barre. Cephalgia, 2010, 12, 2, 37 - 44.

 135. Миланов, И. Клинични прояви на първичните главоболия. Здраве и наука, 2011, 1, 1, 42-49.

 136. Богданова, Д., Нисимов, И., Миланов, И. Копресионни мононевропатии в горни крайници: Критерии за диагноза и лечение. Българска Неврология, 2011, 11, 1, 7 - 12.

 137. Богданова, Д., Семерджиева, Н., Миланов, И. Съвременна концепция за хронично лечение при Паркинсонова болест. Българска Неврология, 2011, 11, 1, 22 - 25.

 138. Чаушев, Н., Топалов, Н., Миланов, Ив. Клиничен случай на ангиоматозен менингиом. Journal of Clinical Medicine, 2010, 3, 3, 62 - 65.

 139. Чаушев, Н., Миланов, Ив., Стамболиева, К. Профил на медикаментозна употреба при български пациенти с мигрена. Medinfo, 2011, 11, 6, 5 – 8.

 140. Миланов, И. Остра болка при Herpes zoster. Лекарска практика, 2011, 13, 2, 27 - 31.

 141. Чаушев, Н., Миланов, И., Райчев, Н. Валидизация на българската версия на въпросника за оценка на неработоспособността при мигрена - MIDAS. Cephalgia, 2011, 13, 1, 6-10.

 142. Чаушев, Н., Миланов, И., Велчева, И. Валидизация на българската версия на въпросника за качество на живот при мигрена - QVM. Cephalgia, 2011, 13, 1, 11-17.

 143. Чаушев, Н., Миланов, И., Велчева, И., Тодоров, Б. Валидност и надеждност на българската версия на специфичния въпросник за качество на живот при мигрена - MSQV2.1. Cephalgia, 2011, 13, 1, 18-25.

 144. Миланов, И. Редки първични главоболия. Cephalgia, 2011, 13, 1, 26-38.

 145. Грозева, В., Миланов, И. Генетика на кластърното главоболие. Cephalgia, 2011, 13, 1, 39-43.

 146. Петрова, Т., Миланов, И., Георгиев, Д., Семерджиева, Н., Владимиров, Б., Коруков, Б., Първанов, П., Черкезов, Ж. Дуоденална levodopa инфузия за лечение на напреднала Паркинсонова болест. Journal of Clinical Medicine, 2011, 4, 1, 60 - 65.

 147. Миланов, И. Лечение на множествената склероза. Медикарт. Неврология и психиатрия, 2011, 1, 81-86.

 148. Миланов, И. Миофасциални болки. Медикарт. Неврология и психиатрия, 2011, 1, 77-80.

 149. Миланов, И. Варианти на мигрената. Медикарт. Неврология и психиатрия, 2011, 1, 71-76.

 150. Пачева, И., Миланов, И., Иванов, И., Стефанов, Р. Зависимост на клиничната характеристика на мигрената в детска и юношеска възраст от възрастта, пола и начина на подбор на пациентите. Cephalgia, 2011, 14, 2, 20-26.

 151. Пачева, И., Миланов, И., Иванов, И., Стефанов, Р. Клинична характеристика на тензионния тип главоболие в детска и юношеска възраст според диагностичните критерии на международното дружество по главоболие - 2004 г. с отчитане на влиянието на възрастта и пола. Cephalgia, 2011, 14, 2, 27-34.

 152. Чаушев, Н., Миланов, И. Качество на живот на български пациенти с мигрена. Cephalgia, 2011, 14, 2, 35-42.

 153. Chaushev, N., Milanov, I., Stambolieva, K. Comparison of the quality of life in patients with migraine and other chronic diseases. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2011, 64, 10, 1435-1442.

 154. Dimitrov, I., Milanov, I., Deleva, N., Ivanov, B. Risk factors for dementia in a community-based sample of the Bulgarian urban population. Archives of the Balkan Medical Union, 2011, 2, 147-149.

 155. Решкова, В., Рашков, Р., Миланов, И. Оценка на зависимостта на прага на болката от концентрацията на невромедиатори в серума – адреналин, норадреналин и серотонин, при болни с фибромиалгия (положителни за IgG Epstein-Barr вирус). Ревматология, 2011, 19, 3, 65-68.

 156. Стаменова, П., Миланов, И. Национален консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите заболявания. Лекарска практика, 2012, 14, 1, 3-29.

 157. Миланов, И. Болка при злокачествени новообразувания. Лекарска практика, 2012, 14, 2, 24-29.

 158. Иванова, С., Миланов, И. Множествена склероза. Medinfo, 2012, 12, 7, 28-31.

 159. Евденова, Т., Николова, Г., Миланов, И. Невропсихологичен скрининг на възрастни лица с паметови оплаквания. Cephalgia, 2012, 14, 1, 6-13.

 160. Попиванова, Б., Миланов, И. Генетични фактори при множествена склероза. Cephalgia, 2012, 14, 1, 14-20.

 161. Радевски, Г., Миланов, И. Генетика на есенциален тремор. Cephalgia, 2012, 14, 1, 21-27.

 162. Радевски, Г., Миланов, И. Патофизиология и патоморфология на есенциален тремор. Cephalgia, 2012, 14, 1, 28-34.

 163. Грозева, В., Георгиев, Д., Миланов, И. Аквапорин-4 антитела позитивен невромиелитис оптика в България. Cephalgia, 2012, 14, 1, 35-40.

 164. Грозева, В., Георгиев, Д., Миланов, И., Тодорова, Ал. Фамилна амилоидна полиневропатия SER77PHE TTR с късно начало. Cephalgia, 2012, 14, 1, 41-44.

 165. Радевски, Г., Миланов, И., Георгиев, Д. Синдром на скования човек. Българска неврология, 2012, 13, 3, 37- 41.

 166. Миланов, И. Невропротекция при Паркинсонова болест. Cephalgia, 2012, 14, 2, 8-16.

 167. Радевски, Г., Миланов, И. Как да се справяме с лечението на есенциалния тремор? Cephalgia, 2012, 14, 2, 17-27.

 168. Решкова, В., Рашков, Р., Калинова, Д., Миланов, И. Дегенерация на интервертебралния диск - мит или реалност. Ревматология, 2012, 20, 4, 16-18.

 169. Решкова, В., Рашков, Р., Калинова, Д., Миланов, И. Мястото на епидурарните апликации на метилпреднизолон при лечение на усложненията на дисковата дегенерация. Ревматология, 2012, 20, 4, 47-49.

 170. Миланов, И. Мигрена. Медик Арт. Неврология и психиатрия, 2013, 3, 19-21.

 171. Попиванова, Б., Миланов, И., Грозева, В. Миграционни проучвания и роля на EBV при множествена склероза. Двигателни нарушения, 2013, 10, 2, 21-27.

 172. Чорбаджиева, Е., Миланов, И., Георгиев, Д. Клиничен случай на пациент с късна Паркинсонова болест и лечение с Дуодопа. Двигателни нарушения, 2013, 10, 2, 33-38.

 173. Иванова, С., Миланов, И. Тазоворезервоарни нарушения при множествена склероза. Medinfo, 2013, 13, 7, 20-24.

 174. Миланов, И., Решкова, В., Рашков, Р. Болки в гърба и кръста. Ревматология, 2013, 21, 2, 18 – 25.

 175. Миланов, И., Търнев, И., Божинова, В., Тинчева, Р., Гергелчева, В., Литвиненко, И., Цонзарова, М. Болест на Pompe – препоръки за диагностика, проследяване и лечение в България. Педиатрия, 2013, 53, 2, 22-28.

 176. Bogdanova, D., Milanov, I. Common pathophysiological mechanisms of primary headache and Parkinson’s disease – a neurophysiological evidence. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2013, 66, 10, 1473 – 1480.

 177. Божинова, В., Димова, П. Миланов, И. Левкодистрофии и левкоенцефалопатии в детската възраст - съвременна диагностика. Българска неврология, 2013, 14, 3, 126-133.

 178. Петрова, Ю., Миланов, И. Основи на съвременната неврофизиология. Българска неврология, 2013, 14, 3, 133-139.

 179. Стаменова, Св., Божинова, В., Станчева, М., Георгиев, Д., Миланов, И., Шокова, А., Иванова, М., Синигерска, И., Симеонова, Е. Мегаленцефална левкодистрофия със субкортикални кисти: нов клиничен случаи от България. Българска неврология, 2013, 14, 3, 154-157.

 180. Миланов, И. Лечение на невропатните болки. Cephalgia, 2013, 15, 1, 2, 72-80.

 181. Иванова, С. Миланов, И. Справяне с мигренен пристъп. Medinfo, 2014, 14, 2, 72-74.

 182. Миланов, И. Невропатии при системни заболявания. Лекарска практика, 2014, 16, 1, 8-18.

 183. Млъчков, Н., Миланов, И., Георгиев, Д., Кметска, К. Диагностични възможности на SPECT сцинтиграфията със 123I-Ioflupane (Datscan) при Паркинсонизъм. Българска неврология, 2014, 15, 1, 20-25.

 184. Божинова, В., Славкова, Е., Димова, П., Миланов, И. Описание на клиничен случаи на Nieman-Pick тип С - съвременни диагностични критерии, диференциална диагноза и представяне на случай. Българска неврология, 2014, 15, 1, 36-40.

 185. Миланов, И. Съвременни схващания за патогенезата на Паркинсоновата болест. Двигателни нарушения, 2014, 11, 2, 13-22.

 186. Миланов, И. Съвременно схващане за дистониите. Двигателни нарушения, 2014, 11, 2, 23-36.

 187. Семерджиева, Н., Миланов, И. Културална адаптация на Toronto Western Spasmodic Torticolis Rating Scale (TWSTRS) за Българската популация. Двигателни нарушения, 2014, 11, 2, 37-41.

 188. Тодоров, В., Миланов, И., Богданова, Д. Клиничен случай на болест на Wilson. Двигателни нарушения, 2014, 11, 2, 58-63.

 189. Миланов, И. Първични главоболия. Topmedica, 2014, 5, 1, 2-6.

 190. Миланов, И. Метаболитни полиневропатии при ендокринопатии. Лекарска практика, 2014, 16, 3, 8-18.

 191. Иванова, С., Миланов, И. Антиинтерферон-бета антитела при лечение на множествена склероза. Медик Арт, 2014, 8, 3, 53-54.

 192. Иванова, С., Миланов, И. Неутрализиращи антитела към имуномодулиращи терапии при множествена склероза – част I. Двигателни нарушения, 2014, 11, Suppl. 1, 5-13.

 193. Иванова, С., Миланов, И. Неутрализиращи антитела към имуномодулиращи терапии при множествена склероза – част II. Двигателни нарушения, 2014, 11, Suppl. 1, 14-24.

 194. Миланов, И. Репетитивна транскраниална магнитна стимулация. Двигателни нарушения, 2014, 11, Suppl. 1, 25-35.

 195. Миланов, И. Съвременно схващане за треморите. Двигателни нарушения, 2014, 11, Suppl. 1, 36-47.

 196. Миланов, И. Депресии при хронични неврологични заболявания. Двигателни нарушения, 2014, 11, Suppl. 1, 48-54.

 197. Радевски, Г. Миланов, И. Валидизация на Българската версия на въпросника за оценка на емоционалното неудобство от есенциалния тремор – ЕТЕА. Двигателни нарушения, 2014, 11, Suppl. 1, 55-59.

 198. Радевски, Г. Миланов, И. Валидизация на Българската версия на скалата за оценка на есенциален тремор – Essential tremor rating assessment scale (TETRASv 3.1). Двигателни нарушения, 2014, 11, Suppl. 1, 60-64.

 199. Чорбаджиева, Е., Миланов, И., Георгиев, Д. Влияние на статичното електричество (мълния) върху човешкия организъм. Двигателни нарушения, 2014, 11, Suppl. 1, 65-70.

 200. Сергеева, М., Миланов, И., Кметска, К. СПИН деменция комплекс. Двигателни нарушения, 2014, 11, Suppl. 1, 71-75.

 201. Грозева, В., Миланов, И. Съвременни подходи в медикаментозното лечение на кластърното главоболие. Cephalgia, 2014, 16, 1, 13-21.

 202. Миланов, И., Райчев, И. Приложение на канабиноидите в клиничната практика. Cephalgia, 2014, 16, 1, 33-40.

 203. Тодоров, В., Топалов, Н., Миланов, И., Богданова, Д. Туберкуломи на централната нерва система. Cephalgia, 2014, 16, 1, 41-46.

 204. Миланов, И. Метаболитни полиневропатии при ендокринопатии. Лекарска практика, 2014, 16, 4, 12-18.

 205. Миланов, И. Множествена склероза. Медик Арт, 2014, 8, 6, 53-54.

 206. Грозева, В., Миланов, Ив. Клинични характеристика на кластърното главоболие. Cephalgia, 2014, 16, 2, 8-18.

 207. Миланов, Ив. Съвременни схващания за болката. Cephalgia, 2014, 16, 2, 31-39.

 208. Грозева, В., Попиванова, Б., Тодоров, В., Миланов, Ив. Ботулинов токсин – механизъм на действие и световен опит в лечението на някои първични главоболия. Cephalgia, 2014, 16, 2, 40-49.

 209. Грозева, В., Миланов, Ив. Невромодулация при кластърното главоболие. Cephalgia, 2014, 16, 2, 60-71.

 210. Philipova, D., Georgiev, S., Milanov, I., Bogdanova, D., Wolf, W. Cognitive and sensomotor information processing in parkinsonian patients. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2005, 58, 11, 1333-1340.

 211. Миланов, И. Мигрена. Medinfo, 2008, 8, 11, 60-62.

 212. Попиванова, Б., Миланов, И. Оптичен невромиелит и множествена склероза. Българска неврология, 2012, 13, 3, 10 – 16.

 213. Миланов, И. Тензионно главоболие. Медик Арт. Неврология и психиатрия, 2012, 2, 54-56.

 214. Миланов, И. Главоболие. Medinfo, 2009, 9, 9, 1-2.

 215. Миланов, И., Търнев, И., Божинова, В., Тинчева, Р., Гергелчева, В., Литвиненко, И., Цонзарова, М. Болест на Pompe – препоръки за диагностика, проследяване и лечение в България. Педиатрия, 2013, 2, 1-8.

 216. Божинова, В., Денева, Д., Томов, В., Славкова, Е., Миланов, Ив. Туберозна склероза комплекс (TSC) – нови диагностични критерии и правила за проследяване и лечение. Честота и клинична характеристика на българските пациенти с TSC. Педиатрия, 2015, 55, 1, 26-30.

 217. Чорбаджиева, Е., Миланов, И. Интрадуоденално приложение на levodopa/carbidopa гел при пациенти с късна паркинсонова болест в България. Медикарт, Неврология и Психиатрия, 2015, 5, 18-20.

 218. Миланов, Ив. Профилактика на мозъчно-съдовите заболявания. Българска неврология, 2014, 16, 1, 1-4.

 219. Иванова, С., Миланов, Ив. Терапевтични стратегии при лечение на множествена склероза. Българска неврология, 2014, 16, 1, 12-17.

 220. Иванова, С., Миланов, Ив. Съвременно лечение с модифициращи хода на заболяването медикаменти при множествена склероза. Българска неврология, 2014, 16, 1, 23-28.

 221. Миланов, Ив. Лечение на множествена склероза. Двигателни нарушения, 2015, 12, 1, 1-21.

 222. Миланов, Ив. Клинично приложение на Baclofen. Двигателни нарушения, 2015, 12, 1, 37-44.

 223. Иванова, С., Миланов, Ив. Имуномодулация и забавяне на прогресията при множествена склероза – митове срещу клинични доказателства. Двигателни нарушения, 2015, 12, 1, 45-54.

 224. Радевски, Г., Миланов, Ив. Синдром на хроничната умора – съвременен поглед върху проблема. Двигателни нарушения, 2015, 12, 1, 55-62.