Разработване на научни проекти

Съвместни научни разработки с изтъкнати италиански и американски учени от университетите в:

  • гр. Pavia, Италия

  • гр. Siena, Италия

  • гр. Kansas, САЩ