Учебници и ръководства

Миланов, И.под ред.,

Неврология.

Под редакцията на

проф. д-р Иван Миланов, дмн

Медицина и Физкултура,

София, 2012, 1080 стр.

Миланов, И.

Болка.

В: Неврология за общопрактикуващи лекари.

Миланов, И., Янчева, Ст. под ред.,

Медицина и Физкултура,

София, 2009, 50 – 57.

Миланов, И., Янчева, С. под ред.,

Неврология.

Медицина и Физкултура,

София, 2007, 670 стр.

Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л.

Клинична електромиография.

Унисон арт,

София, 2003, 644 стр.

1. Янчева, С., Миланов, И., Георгиев, Д., Шотеков, П. Двигателна дейност. В: Неврология. Обща Неврология - том I. Янчева, С., под ред., Знание ЕООД, Стара Загора, 1998, 49 – 82.

2. Чавдаров, Д., Миланов, И. Клинична неврофизиология. В: Неврология. Обща Неврология - том I. Янчева, С., под ред., Знание ЕООД, Стара Загора, 1998, 207 – 226.

3. Даскалов, М., Миланов, И. Заболявания на периферната нервна система. В: Неврология. Клинична Неврология - том II. Янчева, С., под ред., Знание ЕООД, Стара Загора, 2000, 43 – 64.

4. Георгиев, Д., Миланов, И. Дегенеративни заболявания на нервната система. В: Неврология. Клинична Неврология - том II. Янчева, С., под ред., Знание ЕООД, Стара Загора, 2000, 161 – 178.

5. Панчев, П., Спасов, В., Лесев, М., Генов, Г., Миланов, И., Зашева, З., Токов, П., Калудиев, Е., Сираков, М., под ред., Фамилна медицина. ЕЛДО, София, 2000, 975 стр.

6. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски, Л., Байкушев, С., Чакъров, Д., Стаменова, П. Български алгоритъм за диагноза и фармакологично лечение на ранната Паркинсонова болест. Полиграфия, А.Д., Пловдив, 2000, 47 стр.

7. Миланов, И., Чипилски, Л. Български алгоритъм за диагностика и лечение на първичните типове главоболие. Cephalgia, 2000, 2, 2, 24 стр.

8. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски, Л. Български алгоритъм за диагностика и лечение на множествената склероза. Пампорово, 2000, 36 стр.

9. Панчев, П., Романски, К., Мавлов, Л., Миланов, И., Стоилов, Р., Наумова, Е., Токов, П., Ламбрева, Л., Цончева, А., Койчев, Г., Зашева, З., Търновска-Къдрева, Р., Костадинов, Д., под ред., Диференциална диагноза и терапия. ЕЛДО, София, 2001, 702 стр.

10. Миланов, И., Чипилски, Л. Български алгоритъм за диагностика и лечение на вертеброгенните болки в кръста. Cephalgia, 2001, 3, 2, 21 стр.

11. Янчева, С., Миланов, И., Георгиев, Д., Шотеков, П. Двигателна дейност. В: Учебник по неврология. Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2001, 28 - 32.

12. Чавдаров, Д., Миланов, И., Шотеков, П. Специализирани инструментални изследвания на нервната система. В: Учебник по неврология. Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2001, 118 - 127.

13. Миланов, И., Панчев, П., под ред., Спешни състояния в практиката на фамилния лекар. ЕЛДО, София, 2001, 536 стр.

14. Миланов, И., Георгиев, Д. Български алгоритъм за диагностика и лечение на късната Паркинсонова болест. Cephalgia, 2002, 4, 2, 40 стр.

15. Начев, Г., Миланов, И., Панчев, П., Търновска-Къдрева, Р. Модерна клинична медицина. ЕЛДО, София, 2002, 540 стр.

16. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Клинична електромиография. Унисон арт, София, 2003, 644 стр.

17. Миланов, И., Странски, Л., Панчев, П., Костадинов, Д., Митов, И., Доганов, Н., Краев, З., Узунова, Й., Донков, И., Огнянов, С., Еленков, Ч., под ред., Модерна терапия в клиничната медицина. ЕЛДО, София, 2004, 246 стр.

18. Янчева, С., Миланов, И., Георгиев, Д. Двигателна дейност. В: Неврология. Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2004, 30 – 43.

19. Алексиев, А., Миланов, И., Шотеков, П., Димитров, И. Специализирани инструментални изследвания на нервната система. В: Неврология. Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2004, 131 – 149.

20. Миланов, И. Български алгоритъм за диагностика и лечение на множествената склероза. Двигателни нарушения, 2005, 2, 1, 36 стр.

21. Миланов, И., Янчева, С. под ред., Неврология. Медицина и Физкултура, София, 2007, 670 стр.

22. Янчева, Ст., Миланов, И., Георгиев, Д., Шотеков, П. Двигателна дейност. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2007, 26 – 59.

23. Миланов, И. Болка. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2007, 69 – 75.

24. Топалов, Н., Миланов, И. Шотеков, П. Невроизобразяващи методи. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2007, 202 – 227.

25. Колев, П., Миланов, И. Клинична неврофизиология. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2007, 228 – 250.

26. Миланов, И., Търнев, И., Даскалов, М. Заболявания на периферната нервна система. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2007, 331 – 366.

27. Райчев, И., Минчев, Д., Божинова, В., Велчева, И., Миланов, И., Делева, Н., Григорова, О., Василева, Т. Невроинфекции. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2007, 367 – 415.

28. Миланов, И. Дегенеративни заболявания на нервната система. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2007, 495 – 537.

29. Миланов, И. Главоболие. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2007, 645 – 655.

30. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Неврология за общопрактикуващи лекари. Медицина и Физкултура, София, 2009, 544 стр.

31. Янчева, Ст., Миланов, И., Георгиев, Д., Шотеков, П. Двигателна дейност. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 12 – 40.

32. Миланов, И. Болка. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 50 – 57.

33. Топалов, Н., Миланов, И. Шотеков, П. Невроизобразяващи методи. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 136 – 153.

34. Колев, П., Миланов, И. Клинична неврофизиология. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 154 – 171.

35. Миланов, И., Търнев, И., Даскалов, М. Заболявания на периферната нервна система. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 222 – 256.

36. Райчев, И., Минчев, Д., Божинова, В., Велчева, И., Миланов, И., Делева, Н., Григорова, О., Василева, Т. Невроинфекции. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 257 – 306.

37. Миланов, И. Дегенеративни заболявания на нервната система. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 363 – 408.

38. Миланов, И. Главоболие. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 520 – 533.

39. Миланов, И., Бозаров, А. под ред., Наръчник за диагностика и лечение на най-честите видове главоболие в първичната медицинска помощ. Cephalgia, 2009, 11, 1, 48 стр.

40. Миланов, И. отг. ред. Практическа психиатрия. том I. Обща и специална психиатрия. Ася – Росен Младенов, София, 2009, 390 стр.

41. Миланов, И. Национален консенсус за диагностика и лечение на първичните типове главоболие. Cephalgia, 2009, 11, 2, 28 стр.

42. Миланов, И., Георгиев, Д. Двигателна дейност. В: Неврология. II изд., Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2010, 42 – 55.

43. Миланов, И. Специализирани инструментални изследвания на нервната система. Електромиография. В: Неврология. II изд., Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2010, 160 – 161.

44. Миланов, И. Национален консенсус за диагностика и лечение на неврологично обусловените болки. Cephalgia, 2010, 12, 1, 62 стр.

45. Миланов, И., Стаменова, П., Янчева, С., Петков, Д., Дженев, Т., Пенев, Н. Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при главоболие. НСОПЛБ, София, 2010, 48 стр.

46. Миланов, И. Национален консенсус за диагностика и лечение на Паркинсоновата болест. Двигателни нарушения, 2010, 7, 2, 32 стр.

47. Миланов, И. Национален консенсус за диагноза и лечение на множествена склероза. Двигателни нарушения, 2011, 8, 1, 39 стр.

48. Миланов, И., Стаменова, П., Янчева, Ст., Петков, Д., Дженев, Т., Пенев, Н. Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при главоболие. НСОПЛБ, София, 2011, 48 стр.

49. Миланов, И. Национален консенсус за диагноза и лечение на епилепсията. Двигателни нарушения, 2011, 9, 2, 47 стр.

50. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Клинична електромиография. II изд. Унисон Арт ЕООД, София, 2011, 546 стр.

51. Стаменова, П., Миланов, И. Национален консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите заболявания. Българска неврология, 2011, 11, 4, 185-215.

52. Миланов, И. Национален консенсус за диагностика и лечение на имунно медиираните полиневрити и полиневропатии. Двигателни нарушения, 2012, 9, 1, 34 стр.

53. Миланов, И. под ред., Неврология. Медицина и Физкултура, София, 2012, 1080 стр.

54. Петрова, Ю., Миланов, И. Рефлексна дейност. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 11-23.

55. Миланов, И., Георгиев, Д. Двигателна дейност. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 24-77.

56. Миланов, И., Болка. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 90-99.

57. Миланов, И. Клинично изследване. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 281-284.

58. Миланов, И., Топалов, Н. Функционални невроизобразяващи методи. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 300-307.

59. Миланов, И., Колев, П. Клинична неврофизиология. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 344-359.

60. Миланов, И., Даскалов, М., Търнев, И. Заболявания на периферната нервна система. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 456-515.

61. Райчев, И., Миланов, И., Божинова, В., Велчева, И., Делева, Н., Григорова, О., Василева, Т., Миланова, М. Невроинфекции. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 529-394.

62. Миланов, И. Дегенеративни заболявания на нервната система. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 719-780.

63. Миланов, И. Главоболие. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 831-850.

64. Миланова, А., Миланов, И. Увреждания на нервната система при кожни заболявания. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 926-958.

65. Миланов, И. Умора и астения. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 994-1000.

66. Миланов, И. Синдроми на злоупотреба и зависимост към субстанции и медикаменти. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 1011-1022.

67. Милушев, Е., Миланов, И. Неврорехабилитация. В: Неврология. Миланов, И. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2012, 1023-1049.

68. Миланов, И. Национален консенсус за диагноза и лечение на множествена склероза. Двигателни нарушения, 2012, 9, 2, 40 стр.

69. Миланов, И., Стаменова, П. Алгоритми за диагностика и лечение на основни неврологични заболявания. Българска неврология, 2012, 12, 2, 158 стр.

70. Миланов, И. Национален консенсус за диагностика и лечение на Паркинсоновата болест. Двигателни нарушения, 2013, 10, 1, 32 стр.

71. Миланов, И., Стаменова, П. Национален консенсус за профилактика, диагноза и лечение на мозъчносъдовите заболявания. Българска неврология, 2013, 14, 3, suppl. 1, 170-189.

72. Миланов, И. Български алгоритъм за диагностика и лечение на множествена склероза. Двигателни нарушения, 2014, 11, 1, 40 стр.

73. Миланов, И., Божинова, В., Търнев, Ив. Национален консенсус за диагноза и лечение на епилепсията. Българска неврология, 2014, 15, Suppl. 1, 66 стр.

74. Миланов, И. Национален консенсус за приложението на терапевтичната плазмафереза при неврологичните заболявания. Българска неврология, 2014, 15, 1, suppl. 3, 155-169.

75. Божинова, В., Чавдаров, Ив., Миланов, И. Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа. Консенсус – преработен и допълнен 2014. Българска неврология, 2014, 15, 3, Suppl. 1, 256-267.

76. Ишпекова, Б., Миланов, И., Стаменова, П., Шотеков, П., Белопитова, Л., Божинова, В., Георгиев, Д., Даскалов, М., Кременски, И., Новачкова, С., Търнев, И., Гергелчева-Близнакова, В., Литвиненко, И., Йорданова, А., Кълев, О., Богданова, Д. Национален консенсус за диагностика, лечение и профилактика на невро-мускулните заболявания, 2011.

77. Титянова, Е., Стаменова, П., Гиров, К., Петров, И., Велчева, И., Гроздински, Л., Станкев, М., Червенков, В., Христова, Е., Стаменов, Б., Каракънева, С., Стайков, И., Даскалов, М., Василева, Е., Петрова, Ю., Божинова, В., Станева, М., Велчев, В., Стойнева, З., Гозманов, Г., Делева, Н., Андонова, С., Петров, Ив., Кастрев, С., Миланов, И., Трайков, Л., Търнев, И., Хараланов, Л., Клисурски, М., Захариев, Т., Кенаров, П. Национален консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2011, 7, 1, 63-83.

78. Миланов, И., Ишпекова, Б. F-вълна. В: Клинична електромиография. Под ред. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Унисон арт, София, 2003, 297-318.

79. Миланов, И. Симпатиков кожен отговор. В: Клинична електромиография. Под ред. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Унисон арт, София, 2003, 509-514.

80. Миланов, И. Соматосензорни евокирани потенциали. В: Клинична електромиография. Под ред. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Унисон арт, София, 2003, 515-525.

81. Миланов, И., Ишпекова, Б. Рефлексология. В: Клинична електромиография. Под ред. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Унисон арт, София, 2003, 527-579.

82. Миланов, И. Изследване на тремора. В: Клинична електромиография. Под ред. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Унисон арт, София, 2003, 581-591.

83. Ишпекова, Б., Христова, Л., Миланов, И. Анатомофизиологични основи на електромиографията. В: Клинична електромиография. II изд. Под ред. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Унисон Арт ЕООД, София, 2011, 19 - 49.

84. Миланов, И., Ишпекова, Б. F-вълна. В: Клинична електромиография. II изд. Под ред. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Унисон Арт ЕООД, София, 2011, 247 - 267.

85. Миланов, И. Симпатиков кожен отговор. В: Клинична електромиография. II изд. Под ред. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Унисон Арт ЕООД, София, 2011, 417 - 421.

86. Миланов, И. Соматосензорни евокирани потенциали. В: Клинична електромиография. II изд. Под ред. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Унисон Арт ЕООД, София, 2011, 423 - 431.

87. Миланов, И., Ишпекова, Б. Рефлексология. В: Клинична електромиография. II изд. Под ред. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Унисон Арт ЕООД, София, 2011, 433 - 475.

88. Миланов, И. Изследване на тремора. В: Клинична електромиография. II изд. Под ред. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Унисон Арт ЕООД, София, 2011, 476 - 486.

89. Миланов, И. Български алгоритъм за диагностика и лечение на множествена склероза. Двигателни нарушения, 2015, 12, Suppl. 1, 42 стр.

90. Milanov, Iv., Georgiev, D. Motor activity. In: Neurology. Shotekov, P., ed., ARSO Medical Publishing Company, Sofia, Bulgaria, 2015, 25-37.

91. Radionova, M., Milanov, Iv., Shotekov, P., Dimitrov, Iv. Specific instrumental examinations of the nervous system. In: Neurology. Shotekov, P., ed., ARSO Medical Publishing Company, Sofia, Bulgaria, 125-152.

92. Миланов, И. Български алгоритъм за диагностика и лечение на множествена склероза. Двигателни нарушения, 2015, 12, Suppl. 2, 43 стр.