Новини

НОВОИЗБРАНИ АКАДЕМИЦИ НА БАН - 2015 г.

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА СПИСЪКА НА НОВОИЗБРАНИТЕ АКАДЕМИЦИ (ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ) НА БАН

Събранието на академиците, съгласно чл. 52, ал. 2 от Устава на БАН и чл. 12, ал. 4 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти, в свои заседания, проведени на 8 и 9 май 2015 г., избра следните академици (действителни членове) на БАН:

Отделение „Медицински науки“

Академик Иван Господинов Миланов