Обществена дейност

 • Консултант на Националната здравно-осигурителна каса от нейното създаване

  • Консултант на Министерство на здравеопазването

  • Eксперт по нервни болести към Комисията за лечение в чужбина на МЗ.

  • В продължение на 3 мандата член на държавната комисия по изготвяне на позитивния лекарствен списък на Българи.

  • Член на СНС по неврология и психиатрия към ВАК

  • Член на Академичния съвет 2004 - 2008 г.

  • Член на борда по неврология на UEMS (European Union of Medical Specialists).

  • Популяризира диагностиката и лечението на неврологичните заболявания сред лекарите извън неврологичното общество и сред българската общественост чрез множество научно-популярни статии с медицинска тематика.

 • Създал нова научна школа в България в направленията двигателни нарушения (Паркинсонова болест, множествена склероза) и болка.

 • Въвел редица нови методологични и терапевтични подходи.

Акад. проф. Иван Миланов е Председател на организационните комитети на:

 • Националните конгреси по неврология

 • Международния Дунавски симпозиум

 • Българо-италианския симпозиум по главоболие

 • Български консенсусни конференции

Акад. проф. Миланов е създал в страната специализирани кабинети за диагностика и лечение на:

 • Паркинсонова болест

 • Множествена склероза

 • Главоболие

 • В тези кабинети работят обучени под негово ръководство профилирани лекари

Акад. проф. Ив. Миланов е член на борда и касиер на Европейското дружество по главоболие (EHS).

Проф.д-р Иван Миланов популяризира диагностиката и лечението на неврологичните заболявания сред лекарите извън неврологичното общество и сред българската общественост чрез множество научно-популярни статии с медицинска тематика.